کلیدواژه‌ها = مکانیابی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تکنولوژی‌های جدید در برنامه‌ریزی و مکانیابی پارکینگ‌های عمومی شهر اصفهان (مطالعه موردی منطقه5)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 79-99

مظاهر احمدی باصری؛ دکتر رضا مختاری ملک‌آبادی؛ دکتر مهدی مومنی


2. مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی¬ریز)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-105

نرگس زارع پیشه؛ مهری اذانی؛ صفرقائد رحمتی؛ حسن ستایشی