برنامه ریزی شهری
سنجش توان اقتصادی استان‌های ایران برای توسعة منطقه‌ای

علیرضا محمدی؛ سپیده نوری

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 91-106

چکیده
  تحقق توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی، مستلزم شناخت امکانات و توانمندی‌های موجود اقتصادی مناطق مختلف کشور است. موضوعی که در برنامه‌ریزی‌های ملی توسعه به آن توجه کمتری می‌شود و اغلب شاخص‌های کلان‌ ملی برای سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. عدم شناخت درست از توانمندی‌های اقتصادی استان‌های کشور، مانع سیاست‌گذاری ...  بیشتر