اقلیم شناسی
تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان های تندری استان کهگیلویه و بویر احمد

حسن لشکری؛ زهرا یارمرادی؛ حسن موسوی

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1395، ، صفحه 135-151

چکیده
  توفان تندری فراوانترین و شدیدترین این نوع مخاطرات است که هرساله علاوه برنابودی مقدار زیادی محصولات کشاورزی وتأسیسات عمرانی، تلفات انسانیِ زیادی درنقاط مختلف دنیا را موجب می‌شود و همه ساله در کشور عزیزمان ایران این پدیده را با شدت و ضعف‌هایی تجربه می‌کنیم. استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل دارا بودن موقعیتی کوهستانی ناحیه مناسب ...  بیشتر