کلیدواژه‌ها = حکمروایی خوب شهری
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی شاخص های حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان در شهر بیستون

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 81-92

مجید شمس؛ محمودرضا هاشمی بیستونی