برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در ایلام

پاکزاد ازادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ قدرت احمدی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 59-68

چکیده
  در سال‌های اخیر به دلیل توسعه سریع شهرها و کمبود زمین‌های شهری برنامه‌ریزان به‌دنبال راهکاری بودند که علاوه بر حفظ زمین‌های کشاورزی حومه شهرها، توزیع فضایی کاربری‌های شهری را طوری ساماندهی نمایند تا همه ساکنان شهرها از خدمات شهری بهره‌مند شوند. رشد هوشمند شهری از مهم‌ترین راهکارهای توسعه از درون است که مورد اهمیت قرار گرفته ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیل مکانی پایانه مسافربری شهر ایلام و تعیین پهنه های مناسب به منظور ارائه الگوی مطلوب

پاکزاد ازادخانی؛ فروزان ابراهیمی

دوره 6، شماره 22 ، مرداد 1396، ، صفحه 49-62

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل مکانی پایانه مسافربری شهر ایلام انجام گرفته است، زیرا انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت درسطح شهر یکی از تصمیمات گسترده است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه‌های مختلف می‌باشد. جانمایی نامناسب پایانه‌ها در شهر نه‌تنها بر عملکرد شبکه ترافیکی پیرامون و شبکه اتوبوسرانی اثر منفی برجای می-گذارد، بلکه اثرات ...  بیشتر