کلیدواژه‌ها = شهر تبریز
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی(مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 73-88

صیاد ایرانی هریس؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی


2. ارزیابی معیارهای پویایی در بازار تاریخی شهر تبریز

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-86

هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ سجاد فلاح پور