برنامه ریزی شهری
سنجش میزان مشارکت بازاریان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری(نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

سید جعفر حجازی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 105-118

چکیده
  در سال­های اخیر رشد بی رویه و شتابان شهرها مشکلات شهری بسیاری ایجاد نموده است. این مشکلات تمامی جنبه­های شهرنشینی را تحت تأثیر خود قرارداده و چه بسا که زندگی شهری را مختل نموده­است. یکی از این مشکلات قابل توجه در شهرها وجود بافت­های فرسوده می­باشد،که خود منشأ بسیاری از مشکلات شهری از جمله مسائل اقتصادی_اجتماعی، کالبدی_فیزیکی، ...  بیشتر