اقلیم شناسی
پایش و پهنه‌بندی خشکسالی در البرز جنوبی

پوریا قاسمی؛ مسعود کرباسی؛ علیرضا زمانی نوری؛ مهدی سرائی تبریزی

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 91-105

چکیده
  خشکسالی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی است و اغلب زندگی تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث خسارات اقتصادی، آسیب‌های زیست محیطی و معضلات اجتماعی می‌شود. این مطالعه برای ارزیابی روند خشکسالی، شدت و مدت آن در طی سال‌های 1988–2019 نسبت به اقلیم‌های موجود در منطقه البرز جنوبی انجام شده است. برای توصیف خشکسالی‌ها در مقیاس‌های ...  بیشتر

پهنه‌بندی مناطق مستعد حرکات دامنه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان ماکو)

امیر کرم؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ آیلا قلی زاده؛ حسن احمد زاده

دوره 4، شماره 14 ، شهریور 1394، ، صفحه 193-205

چکیده
  ناپایداری دامنه‌های طبیعی بوسیله حرکات توده‌ای از جمله پدیده‌هایی می‌باشد که پس از سیل و زلزله بیشترین خسارت را به انسان وارد می‌نماید، این حرکات تحت تاثیر پارامترهایی نظیر اختلاف دما، بارش، یخبندان، ارتفاع، شیب، زمین‌شناسی، لند فرم، فاصله از گسل، فاصله از رود، فاصله از جاده و ... رخ می‌دهد. بنابراین در این مطالعه سعی شده تا با ...  بیشتر