محیط زیست
پیامدهای اجتماعی سیلاب خوزستان با تاکید بر رفاه اجتماعی

اعظم عبدالهی بروجنی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، ، صفحه 61-76

چکیده
  در کشورهای توسعه یافته یکی از هدف‌های مهم سیاستگذاران اقتصادی ارتقای سطح رفاه اجتماعی در جامعه است. در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته افزایش رفاه اجتماعی را هم یکی از هدف‌های اصلی و از معیارهای توسعه‌یافتگی در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
پهنه بندی زلزله‌خیزی پیش از بحران با استفاده از تکنیک FAHP مطالعه موردی استان خوزستان

الیاس مودت؛ رضا نظرپور؛ سعید حیدری نیا

دوره 5، شماره 17 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 91-102

چکیده
  رشد جمعیت و گسترش سکونت‌گاه‌ها بر روی نواحی پرمخاطره، اثر حوادث طبیعی را در جوامع مختلف به ویژه در حال توسعه، افزایش داده است. با توجه به قرارگیری استان خوزستان در محل برخورد صفحه عربستان و فلات ایران، زلزله‌خیز بودن و عدم مکان گزینی درست سکونت‌گاه‌های آن و رشد و توسعه آن‌ها بر روی گسل‌های فعال، پهنه بندی این استان برای شناسایی ...  بیشتر