برنامه ریزی شهری
سنجش شاخص های کیفیت فضاهای شهری در فیلمهای ایرانی نمونه موردی : (فیلم در دنیای تو ساعت چند است)

حدیث لقمانی؛ ایرج اعتصام؛ حسین ذبیحی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، ، صفحه 77-90

چکیده
  بازنمایی شهر و بازتعریف واقعیت های زمانی ، مکانی، فضایی در رسانه های مختلفی چون سینما به دلیل درگیر نمودن ذهن و اندیشه ناخودآگاه بیننده می تواند نقش مهمی در شکل گیری تصویر شهر، شناخت آن و عناصر شاخص و حتی تعریف هنجارها و ناهنجارهای الگوی رفتاری شهری ایفا کند. هدف از این پژوهش پاسخ به پرسش اصلی آن مبنی بر چگونگی ارائه کیفیات فضاهای شهری ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در ایلام

پاکزاد ازادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ قدرت احمدی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 59-68

چکیده
  در سال‌های اخیر به دلیل توسعه سریع شهرها و کمبود زمین‌های شهری برنامه‌ریزان به‌دنبال راهکاری بودند که علاوه بر حفظ زمین‌های کشاورزی حومه شهرها، توزیع فضایی کاربری‌های شهری را طوری ساماندهی نمایند تا همه ساکنان شهرها از خدمات شهری بهره‌مند شوند. رشد هوشمند شهری از مهم‌ترین راهکارهای توسعه از درون است که مورد اهمیت قرار گرفته ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی معیارهای پویایی در بازار تاریخی شهر تبریز

هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ سجاد فلاح پور

دوره 6، شماره 24 ، بهمن 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  یکی از عناصر مهم کالبدی در شهرهای ایرانی – اسلامی بازارها هستند که از قدمت طولانی برخوردار بوده و نقش مهمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها ایفا نموده‌اند. در جغرافیای شهری ایران شهر و بازار از پیوندهای عمیقی برخوردار هستند. این عنصر از گذشته تابحال علاوه بر کارکردهای اقتصادی و تأمین بخش زیادی از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
کارکرد پل به عنوان فضای شهری

الهام ناظمی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، ، صفحه 23-34

چکیده
  با توجه به گسترش ابعاد گوناگون ارتباطات انسانی و تاثیرات آن بر اهداف توسعه شهری نقش پل‌ها به عنوان بخشی از کالبد شهر امروزی شکلی فراتر از ارتباط کالبدی صرف به خود گرفته و با توجه به نیاز پیوندهای اجتماعی، خلق خاطره ذهنی، هویت معنوی و کارکرد پویا برای پایداری شهرها، لزوم تعریف مفهوم و چارچوبی مناسب جهت دست‌یابی به اهداف ونیازهای ذکر ...  بیشتر