برنامه ریزی شهری
ارزیابی و اعتبارسنجی شاخص‌های تعیین‌کننده میزان حیاتی بودن و اهمیت زیرساخت‌ها به روش بهترین-بدترین (BWM)

غلامرضا حسینعلی بیکی؛ عباس اکبرپور نیک قلب رشتی؛ سید عظیم حسینی؛ حمید رضا عباسیان جهرمی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، ، صفحه 106-121

چکیده
  امروز رشد و توسعه جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت عمومی و امنیتی به عملکرد زیرساخت‌های حیاتی وابسته است. مدیریت و راهبری زیرساخت برای اطمینان داشتن از عملکرد صحیح و پایداری آن‌ها در برابر ریسک‌های پیش‌رو، یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در این حوزه محسوب می‌شود. ایمن‌سازی و مراقبت از زیرساخت‌های حیاتی و دارایی‌های ...  بیشتر

گردشگری
محاسبه شاخص‌های اقلیم گردشگری مدل RayMan در شهر یاسوج و بررسی روند آن‌ها

وجیهه قربان نیا خبیری؛ الهه عظیمی؛ محسن آرمین

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 107-122

چکیده
  در این تحقیق تقویم گردشگری شهر یاسوج  با استفاده از شاخص‌های PET، SET و PMV  حاصل از اجرای مدل RayMan به لحاظ قابلیت استفاده از پارامترهای مختلف اقلیمی، فرم محاسباتی مناسب و پشتیبانی توسط نرم‌افزار مربوطه در یک دوره زمانی 30 ساله (1988 تا 2018) تعیین شد و سپس روند این شاخص‌ها و پارامترهای هواشناسی مؤثر بر آنها با استفاده از آزمون ناپارامتری ...  بیشتر

محیط زیست
ارزیابی وضعیت شاخص های سلامت در شهرستان های استان ایلام

سعید ملکی؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده؛ هاجر احمدی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 75-90

چکیده
  برخورداری از استاندارد سلامتی یکی از حقوق بنیادی هر انسان بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، مذهبی، اعتقاد سیاسی و وضعیت اقتصادی یا اجتماعی ذکر شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهرستان‌های استان ایلام را تهدید می‌نماید، عدم دسترسی به استانداردهای جهانی و حتی ملی در زمینه سلامتی می-باشد. در پژوهش حاضر که به شیوة «توصیفی-تحلیلی» ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی الگوی بهینه توسعه فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخصهای توسعه میان افزا

هوشنگ سرور؛ رحیم سرور؛ مهدی توحیدی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1395، ، صفحه 65-82

چکیده
  رشد شتابان جمعیت شهرنشین، هجوم جمعیت مهاجر به شهرها و لزوم پاسخ گویی به نیازهای ساکنین شهرها ضرورت به کارگیری تمام توان و ظرفیتهای موجود شهر را ضروری می سازد. بدین منظور لازم است تا به جای توسعه و رشد بی رویه شهر به صورت افقی،از طریق پر کردن بافت موجود شهر، افزایش متعادل تراکم و تغییر کاربری بناهای قدیمی به رشد و توسعه پایدار شهر دست ...  بیشتر