نویسنده = اکبر اعتباریان
تعداد مقالات: 1
1. تدوین نقشه راه گردشگری شهری با رویکرد توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 97-112

عبدالمجید محمدی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده