نویسنده = عبدالباسط درزاده مهر
تعداد مقالات: 2
1. تبیین راهبردهای توسعه گردشگری شهری با تاکید بر مدیریت یکپارچه (مورد پژوهی: شهر چابهار)

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 37-52

عبدالباسط درزاده مهر؛ علی رحیمی؛ ملیحه شاه بیکی


2. تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری، مورد پژوهی: محله هفت چنار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 21-34

لطفعلی کوزگره کالجی؛ مجید اسکندر پور؛ عبدالباسط درزاده مهر