نویسنده = سجاد جوکار
تعداد مقالات: 1
1. نقش اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سوی توسعه پایدار

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 89-102

محمدرضا امیری؛ سعید ملکی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ سجاد جوکار