نویسنده = هوشنگ سرور
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی معیارهای پویایی در بازار تاریخی شهر تبریز

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-86

هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ سجاد فلاح پور


3. بررسی الگوی بهینه توسعه فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخصهای توسعه میان افزا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 65-82

هوشنگ سرور؛ رحیم سرور؛ مهدی توحیدی