اقلیم شناسی
مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)

غلامعلی احمدی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی

دوره 8، شماره 32 ، بهمن 1398، ، صفحه 67-80

چکیده
  امروزه با توسعه مناطق شهری و روستایی خصوصا در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی غرب استان مازندران، لزوم برق‌رسانی به این مناطق امری ضروری است، از طرفی با توجه به تغییرات اقلیمی گسترده در دهه‌های اخیر، که خود برف و یخبندانهای ناگهانی را در این مناطق به دنبال داشته، نقشه بار برف و یخ که در گذشته توسط وزارت نیرو تدوین گردیده، کارایی و نوآوری ...  بیشتر