نویسنده = محمود رستمی نیا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر صنایع آلاینده بر میزان فلزات سنگین در خاکهای اطراف آن (مطالعه موردی: کارخانه سیمان ایلام)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 89-100

بتول نوروزی؛ نورالدین رستمی؛ محسن توکلی؛ محمود رستمی نیا