GIS
امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و پارامترهای اقلیمی

شهرام روستایی؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ بختیار فیضی زاده؛ ندا موسوی کجاباد

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 101-116

چکیده
  روند کاهشی منابع تجدیدناپذیر یکی از مشکلات فزاینده موجود در بحث انرژی است؛ این مسئله بیانگر اهمیت استفاده از انرژی‌های جایگزین با اثرات مخرب زیست محیطی کمتر و قابلیت تجدیدپذیری است. استان آذربایجان شرقی با توجه به پتانسیل‌های بالای توپوکلیماتیک یکی از مناطق مناسب برای تولید برق از انرژی خورشیدی می‌باشد. در این مطالعه با توجه به ...  بیشتر