نویسنده = لیلی محمدی اصل اجیرلو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی فرهنگ در محدوده فضایی شهرستان‌های گیلان

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 113-126

فرهاد برندک؛ لیلی محمدی اصل اجیرلو