نویسنده = صغری نیرومند شیشوان
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل کارت‌های امتیازی متوازن (1BSC)در برنامه‌ریزی گردشگری

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 27-40

ارسطو یاری حصار؛ علی مجنونی؛ صغری نیرومند شیشوان؛ زهرا محمدی