نویسنده = غلامرضا امینی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. شهرسازی مشارکتی باتاکیدبرمحله محوری (مطالعه موردی محله علی آبادبرازجان)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 31-41

حمید صابری؛ غلامرضا امینی نژاد؛ احمد قاسمی