بررسی نقش جهت باد و جهت شیب در مکان‌یابی سایت‌های پرواز تفریحی مطالعه موردی؛ استان اصفهان

امیر گندمکار؛ نوشین قاسمی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 30-38

چکیده
  به منظور مکان‌یابی سایت پروازهای تفریحی برای پاراگلایدر عوامل متعددی باید مورد بررسی قرار گیرد. باد، حجم وسیعی از مطالب را در مورد طبیعت آسمان به ما می‌گوید؛ همچنین مشخص نمودن جهت شیب در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به خصوص پروژه‌های مکان‌یابی اهمیت بسزایی دارد. تشخیص بادهای رو به شیب بالا برای خلبان‌های پاراگلایدر و وسایل پرنده ...  بیشتر