نویسنده = محبوبه کریمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سنجش از دور در تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 19-28

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ محبوبه کریمی