نویسنده = علی شکور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 63-79

علی شکور؛ محمدعلی خورسندنیا؛ میثم صفرپور