نویسنده = بختیار عزت پناه
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خدمات شهری در مناطق ده‌گانه کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 79-98

شکوفه مشفقی فرد؛ بختیار عزت پناه؛ میرنجف موسوی


2. مقایسه نابرابری توسعه‌ی استان کردستان با سایر استان‌های ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 101-109

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


3. بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 67-82

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه