نویسنده = آمنه علی بخشی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فضایی و سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس شاخص های اشتغال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 7-20

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ ابراهیم زاهدی کلارکی؛ علی عشقی


3. سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی صنعتی استان خوزستان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 81-94

حسین نظم فر؛ آمنه علی بخشی