تحلیل الگوهای همدید روزهای فرین آلوده به ذرات معلق در شیراز

کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ سیده مرضیه حقیقت ضیابری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 49-62

چکیده
  آلودگی هوا به یکی از مهم‌ترین مخاطرات محیطی در فضای کلان‌شهری ایران تبدیل شده است؛ عواقب ناگوار آلودگی هوا با ورود ریزگردها و رخداد توفان‌های گرد و غباری طی یک دهه اخیر به کشور به شدت تشدید شده است، بنابراین لزوم مطالعه در این زمینه و ارائه راه‌حل‌های کاربردی جهت بهبود شرایط زیستی ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور در این پژوهش نخست ...  بیشتر