نویسنده = مهدی نارنگی فرد
تعداد مقالات: 2
1. نقش سنجش از دور در تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 19-28

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ محبوبه کریمی


2. تحلیل الگوهای همدید روزهای فرین آلوده به ذرات معلق در شیراز

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 49-62

کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ سیده مرضیه حقیقت ضیابری