نویسنده = مسعود تقوایی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند ( شهر مرودشت )

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-29

مسعود تقوایی؛ مهدی مومنی؛ رحیم زارعی