برنامه ریزی شهری
ارزیابی عوامل موثر بر زیست پذیری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه منطقه 14 شهراصفهان

مهرداد محلوجی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ صفر قائدرحمتی

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1400، ، صفحه 7-20

چکیده
  رویکرد زیست پذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان برای تامین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد بستر شکوفایی توانمندیهای عموم شهروندان می‌باشد و از آنجا که سکونتگاههای غیررسمی از خدمات و امکانات شهری کم بهره بوده و نیازمند توجه به کیفیت شهری می‌باشند، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر ...  بیشتر

برنامه‌ریزی راهبردی توسعه فضای سبز محلات شهر اصفهان

احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی؛ زهرا جمشیدی

دوره 4، شماره 13 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 7-20

چکیده
  برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، مجموعه فعالیت‌هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته‌ها و نیازهای جامعه‌ی شهری سامان می‌بخشد و این مقوله، هسته‌ی اصلی برنامه‌ریزی شهری را تشکیل می‌دهد. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن، دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهر و پیچیدگی زیست‌محیطی آنها، موجودیت فضای ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سطح دسترسی محلات به خدمات شهری ( نمونه موردی: محلّات شهر مهریز )

صفر قائدرحمتی؛ مهین حاضری

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1393، ، صفحه 63-76

چکیده
  نحوه‌ی توزیع خدمات شهری و برقراری عدالت در توزیع خدمات شهری در سطح محلّات  نقش بسیار مهمی در گام برداشتن به سوی توسعه‌ی پایدار دارد. توزیع مناسب خدمات شهری سبب می‌گردد تا از مهاجرت‌های درون شهری، خالی شدن بعضی از محلّات، رشد بی‌قواره‌ی شهر و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری به عمل آید. در این پژوهش به صورت موردی، محلات 12 گانه شهر ...  بیشتر

سطح بندی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های گردشگری

حسین خضری؛ احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 42-54

چکیده
  در برنامه‌ریزی گردشگری، لازم است که برخوردی متفاوت و متناسب با قابلیت‌های مقصد‌های گردشگری صورت گیرد و برای تعیین این امر لازم است مقصد‌های گردشگری یک منطقه سطح‌بندی شوند. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های گردشگری می‌باشد که با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال1391، 67 شاخص در بخش‌های ...  بیشتر