نویسنده = سهیل سبحان اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان همدان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 79-94

گلنار مخفی؛ نسیم رونیاسی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ علی اکبر یالپانیان