نویسنده = مهرآرا تکبیری
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-40

مهدی مومنی؛ حسن بیک محمدی؛ مهرآرا تکبیری