نویسنده = مهدی مومنی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند ( شهر مرودشت )

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-29

مسعود تقوایی؛ مهدی مومنی؛ رحیم زارعی


2. برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-40

مهدی مومنی؛ حسن بیک محمدی؛ مهرآرا تکبیری