کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند ( شهر مرودشت )

مسعود تقوایی؛ مهدی مومنی؛ رحیم زارعی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 19-29

چکیده
  مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماند‌های شهری است. محل کنونی دفن پسماند شهر مرودشت علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی‌های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه‌ی پایدار ...  بیشتر

برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه

مهدی مومنی؛ حسن بیک محمدی؛ مهرآرا تکبیری

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 23-40

چکیده
  شهرها نیز مانند موجودات زنده‌ای هستند که رشد و زوال را تجربه می‌کنند. اگر عوامل منفی نظم و سازمان فضایی آنهارا برهم زنند فرایند زوال آنها تسریع خواهد شد. بنابراین شهرهای کهن و باستانی ایران،که دارای هویت ویژه‌ای هستند ودارای بافت‌های قدیمی با ارزش و تاریخی‌اند در معرض زوال و فرسودگی هستند .شهر ورزنه به عنوان یکی از شهرهای ...  بیشتر