واکاوی ویژگی‌های یخبندان در ایستگاه همدیدی شهر سقز

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 59-66

چکیده
  چکیده کاهش دمای هوا به صفر درجه سلسیوس و کمتر از آن را یخبندان گویند که در صورت وجود رطوبت، پوششی از یخ بر روی سطوح اجسام تشکیل می‌شود. در این تحقیق، به منظور بررسی یخبندان‌های رخ داده در ایستگاه سقز، دماهای حداقل روزانه آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت؛ و در نهایت یخبندان‌ها به سه دسته ضعیف، متوسط و شدید گروه‌بندی شدند. سپس ...  بیشتر