نویسنده = احمد خادم الحسینی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایذه)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 33-48

احمد خادم الحسینی؛ انوشیروان بهرامی


2. تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهری (مطالعه موردی مناطق شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 17-28

فرشاد طهماسبی زاده؛ احمد خادم الحسینی


4. بررسی سلسله مراتب شهری با مدل‌های کمی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 7-18

احمد خادم الحسینی؛ محمدرضا عباسی