تعداد مقالات: 268
26. شناسایی و ریزپهنه‌بندی کانون های سرقت مسلحانه در سطح شهر اهواز

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 7-16

مریم آزادبخت؛ ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ علی شجاعیان


27. بررسی شاخص های کیفیت زندگی در مساکن مهر با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی محله بهشتی شهر همدان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-24

محمد جواد صادق صابری؛ امیر زاهدی یگانه؛ مهرداد حاجیان زیدی؛ راضیه قدرجانی


31. ارائه یک مدل پیشگیری از جرم در منطقه 5 شهر تهران در ایران بر اساس رویکرد CPTED

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 7-16

محمدرضا فردین؛ سیروس شفقی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره رجبی


32. بررسی تطبیقی شاخص های پایداری اجتماعی مسکن(مطالعه موردی؛ محلات اسکان غیررسمی اهواز)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 7-24

فائقه سرحانی؛ محمد حسن یزدانی؛ سعید امانپور


33. مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 14-28

کرامت الله زیاری؛ کامران موسی خانی؛ شهرام اباذرلو؛ سجاد اباذرلو


35. برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-40

مهدی مومنی؛ حسن بیک محمدی؛ مهرآرا تکبیری


36. کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند ( شهر مرودشت )

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-29

مسعود تقوایی؛ مهدی مومنی؛ رحیم زارعی


42. نقش سنجش از دور در تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 19-28

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ محبوبه کریمی


43. بررسی توزیع فضایی مراکز انتظامی و رابطه آن با میزان جرم در شهر یزد

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 23-36

نجما اسمعیل پور؛ مهین حاضری؛ فرزانه دستا


44. تحلیل کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 19-34

سعید ملکی؛ جواد زارعی؛ سحر نصیری قلعه‌بین


46. کاربرد مدل کارت‌های امتیازی متوازن (1BSC)در برنامه‌ریزی گردشگری

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 27-40

ارسطو یاری حصار؛ علی مجنونی؛ صغری نیرومند شیشوان؛ زهرا محمدی


50. ارائه الگوی مناسب توزیع فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 7شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 23-42

سید علی علوی؛ زینب شاهرخی؛ علی گل محمدی؛ علیرضا گروسی