تعداد مقالات: 268
51. توسعه پایدار محله ای در چارچوب حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه : محلات منطقه شش شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 21-36

ثروت اله مرادی؛ آرام کریمی؛ نادر تابعی


52. کارکرد پل به عنوان فضای شهری

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 23-34

الهام ناظمی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


55. بررسی نقش واسط رضایت مشتری در تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل‌های شهر تبریز)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 25-40

جعفر بهاری؛ بنفشه فراهانی؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری


56. تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 21-36

جعفر بهاری؛ بنفشه فراهانی؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری


58. تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهری (مطالعه موردی مناطق شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 17-28

فرشاد طهماسبی زاده؛ احمد خادم الحسینی


61. تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری، مورد پژوهی: محله هفت چنار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 21-34

لطفعلی کوزگره کالجی؛ مجید اسکندر پور؛ عبدالباسط درزاده مهر


62. بررسی روش های مقابله با خشکسالی در بین کشاورزان: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 17-32

احمد عابدی سروستانی؛ خلیل قربانی؛ گوهر خکسار مقدم


63. سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: شهر ایذه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 17-32

سعید ملکی؛ ساره رضایی اسحق وندی


64. ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 25-40

نورمحمد منجزی؛ عامر نیک پور؛ مهناز حسینی سیاه گلی


66. ارزیابی شرایط اقلیم آسایش درجهت توسعه گردشگری ساحلی شهر انزلی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 32-41

بهمن رمضانی؛ زهرا کاظم نژاد


67. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-54

قدسیه سامانی؛ محمدرضا پورجعفر


68. نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری(مطالعه موردی : محلات شهری زنجان)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 30-44

اسماعیل دویران؛ سعید غلامی؛ مهرداد دانش دوست


70. شهرسازی مشارکتی باتاکیدبرمحله محوری (مطالعه موردی محله علی آبادبرازجان)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 31-41

حمید صابری؛ غلامرضا امینی نژاد؛ احمد قاسمی


71. ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی در روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز طی دوره‌ی زمانی 1391-1381 (نمونه موردی: آخماقیه)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 35-48

اکبر اصغری زمانی؛ شاهرخ زادولی خواجه؛ فاطمه زادولی؛ پیام علی بخش زاده


73. بررسی و تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه:مناطق حوزه جنوبی تهران)

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 37-46

فرزانه ساسانپور؛ نادر تابعی؛ ثروت الله مرادی؛ چیا نیازی


74. نقش عوامل طبیعی در آرایش فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ماهنشان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 29-40

علیرضا استعلاجی؛ محمد جعفری


75. پایش مکانی و زمانی پدیده‌های آب و هوایی مرتبط با گرد و غبار در شهرهای ایران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 37-48

سعید موحدی؛ خداکرم حاتمی بهمن‌بیگلو؛ مهدی نارنگی‌فرد