تعداد مقالات: 268
1. مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-14

میر نجف موسوی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سمیه روشن رودی


2. بررسی سلسله مراتب شهری با مدل‌های کمی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 7-18

احمد خادم الحسینی؛ محمدرضا عباسی


4. بررسی وضعیت پارکینگ در منطقه 2 شهر رشت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-18

محترم ایزدی لای بیدی؛ شهاب نوبخت حقیقی؛ رضا مختاری ملک آبادی


6. بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی شهر یاسوج)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 7-16

رضا مستوفی الممالکی؛ امیر بسطامی نیا؛ یوسف تازش


8. پهنه‌بندی توانمندی‌های استان قزوین به‌منظور کشت انگور

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 7-18

صیاد اصغری سرسکانرود؛ مهدی بلواسی؛ بتول زینالی؛ سعیده صاحبی وایقان


12. بررسی توزیع مراکز درمانی شهر ایلام به منظور ارائه الگوی مطلوب

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 7-18

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا رحیمی


13. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه فضای سبز محلات شهر اصفهان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 7-20

احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی؛ زهرا جمشیدی


14. ارزیابی توسعه فضایی شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر معیارهای زیست محیطی توسعه پایدار

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 7-26

شهاب نوبخت حقیقی؛ رضا ویسی؛ مریم محمدی


15. تحلیل رابطه شاخص‌های جمعیتی با توسعه یافتگی استان‌های ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 7-22

میرنجف موسوی؛ علی اکبر تقیلو؛ علی باقری کشکولی


19. بررسی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان (مطالعه موردی: ناحیه 1 شهر اردبیل)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 7-22

بهرام ایمانی؛ کلثوم یارمحمدی؛ کبری یارمحمدی


22. تحلیل فضایی و سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس شاخص های اشتغال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 7-20

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ ابراهیم زاهدی کلارکی؛ علی عشقی


23. ساماندهی توزیع فضایی (کالبدی) مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران (مطالعه موردی: منطقه 7 تهران)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 7-24

سید علی علوی؛ زینب شاهرخی فر؛ علیرضا گروسی


24. مکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 7-20

اکبر حسین زاده؛ منیژه احمدی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مریم قاسمی


25. شهرنشینی و رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و شهرداری در منطقه 2 شهرداری تهران

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 7-20

امین صفدری مولان؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ نیلوفر آذربرزین